Front CMm typu RG – ramowo płycinowy z drewnianą ramą i fornirowaną płyciną o poziomym układzie usłojenia. Przeznaczony do mebli nowoczesnych.