Front CMm typu M6 – płaski o łagodnych krawędziach, z grubą doklejką drewnianą, fornirowanej dwustronnie powierzchni z pionowym układem słojów (bez kontynuacji słoja).