Front CMm typu M1 – płaski o łagodnie ukształtowanych krawędziach, pionowym układzie słojów, z grubą doklejką drewnianą, fornirowany dwustronnie (tzw. mydełko).