Front CMm typu M0 – płaski o ostrych, oklejonych fornirem krawędziach, poziomym układzie słojów, fornirowany dwustronnie.