Front CMm typu DM – ramowo – płycinowy wykonany całkowicie z drewna. Przeznaczony do mebli klasycznych.